sâmbătă, 1 februarie 2014

{ PARACLISUL SFÂNTULUI MUCENIC TRIFON ( 1 februarie) }


sursa foto

Rugăciunile începătoare

Troparul

Mucenicul Tău, Doamne, Trifon, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Slava... Si acum... asemenea: Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

 Psalmul 50

 Canonul Sf. Mc. Trifon Cântarea I Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ce vom lâuda mai întîi Sfinte Trifon, mărețiua minunilor tale lucrate cu puterea lui Hristos sau mulțimea răbdării tale în chinuri, prin care ai biruit pe vrăjmașii tăi. Pomenește-ne pe noi înaintea lui Hristos, ca unul ce ai îndrăzneală a izbăvi pe toți din primejdii. Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Demonii ai izgonit numai cu rugăciunea, fiind tu, Sfinte, curat la suflet și vas plăcut Iubitorului curăției desăvârșite .

 Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Paharul pătimirii ai băut pentru Hristos și acum te veselești la masa cea cerească, revărsând tuturor picăturile milostivirii tale, după făgăduința ta, Sfinte Mucenice Trifon. Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Nu Te întoarce dinspre cererile robilor Tăi, ci ne dăruiește mila Domnului în necazuri și pocăința cea dorită.

Cântarea a III-a ,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Legăturile bolilor ai dezlegat cu legătura rugăciunii tale către Doctorul tuturor, pe Care Îl roagă să ne ridice pe noi din patul durerilor.
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Inima ta cea curată s-a făcut carte a voilor dumnezeiești, căci păzind poruncile lui Hristos, ai aflat calea desăvârșirii.
 Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
 Pe poporul din care ai răsărit ai izbăvit din foamete cu rugăciunea ta, iar acum ca un luceafăr strălucești în cetele Sfinților lui Hristos, izbăvindu-ne pe noi de moartea cea duhovnicească. Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.Roagă-te, Preacurată, cu Sfântul Mucenic Trifon, să aflăm noi răspuns bun la judecata lui Hristos și izbăvire din cumplitele munci.
Apoi aceste stihiri:
Pe fiica împăratului roman ai izbăvit-o de demonul cel cumplit și sufletele noastre le slobozești din legătura gândurilor răutății, ca fără tulburare să stpm întru rugăciune înaintea Celui Ce dă lumii pacea Sa  .
Maica Luminii, ridică de la mine lanțul cel greu al osândirii și dă-mi a Te lăuda pe Tine după vrednicie .
Sedealna

 


Bucurie ai adus în multe inimi ale celor vindecați cu rugăciunea ta și acum veselești sufletele noastre cu nădejdea în rugăciunea ta cea binprimită de Domnul.
Cântarea a IV-a
,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu bâtele ai fost lovit de cei fărădelege, dar ai răbdat durerile cele cumplite ca să împărățești cu Hristos în slava Sa.
 
 Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ridică durerile noastre Sfinte, cu a ta rugăciune și izgonește duhurile răutății care caută să ne tragă pe noi pe căile pierzării.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Pocăință nu am agonisit și sufletul meu e plin de rănile păcatelor, de care mă vindecă fericite, cu doctoria rugăciunii tale .
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Vasul inimii mele îl curățește cu roua îndurărilor tale, ca să nu mă arăt vas de ocară la judecata Fiului Tău.
Cântarea a V-a


  ,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.

Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Povara păcatelor cumplit apasă asupra mea și nu aflu odihna pocăinței, dar cu focul rugăciunilor tale arde Sfinte, gândurile mele cele rele.
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu mreaja cuvintelor tale trage-mă din adâncul pierzării, ca unul ce ai putere a întoarce la Domnul sufletele cele rătăcite.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
 
 
Cu gheare de fier a fost rănit trupul tău, dar sângele tău a pecetluit testamentul muceniciei și ai intrat cu slavă în bucuria Domnului Tău, pe Care Îl roagă pentru sufletele noastre întristate.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Luminează-mă Stăpână, pe mine, cel întunecat la minte de păcate, ca să Te măresc pe Tine cu dragoste.
Cântarea a VI-a

       
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
 
 
Pe mulți i-ai adus la cunoștința de Dumnezeu și i-ai luminat prin Sfântul Botez, iar pe noi ne scoți din păcate cu lumina rugăciunilor tale.
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Frumoasăp podoabă a mucenicilor ești Sfinte, cel ce nu ai dat dormitare ochilor tăi, ca să afli în cămara inimii pe Hristos, Dătătorul a toată mângâierea.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Bătutu-ți-s-au cuie în tălpi, dar Cel Ce Și-a purtat pașii pe pământ, ca să ne scoată pe noi de pe căile pierzării, a întărit pașii sufletului tău pe piatra răbdării .
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
 
 
Sub acoperământul rugăciunii Tale păzește pe robii Tăi și îi păzește netulburați de toate uneltirile vrăjmașilor nevăzuți.
Apoi aceste stihiri:
Primește rugăciunile noastre Sfinte Trifon, și ne mântuiește pe noi din necazuri și nevoi, ca un milostiv solitor al nostru către Hristos.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.
Condacul

Stea luminoasă, neînşelătoare te-ai arătat lumii, cu razele tale vestind pe soarele Hristos, răbdătorule de patimi Trifon, şi înşelăciunea păgânească ai învăluit-o, iar nouă ne dăruieşti lumină, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.
 
 
Prochimenul :
Evanghelia
Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...
Slavă... glas 2:
Pentru rugăciunile Mucenicului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum...
Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.
Stihira
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
 
 
Pe veliar ai doborât cu bărbăția ta, răbdând ca un bun ostaș al lui Hristos prigonirile celor fărădelege și făcându-te părtaș vieții celor fără de trup.
Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Mucenic Trifon, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).
 
 
Cântarea a VII-a

       
Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Duhul ți-ai dat în mâinile Ziditorului mai ânainte de decapitare, iar acum ridicând mâinile tale la rugăciune, zdrobește capetele vrăjmașilor nevăzuți, care caută să ne tragă pe noi la patimile cele trupești.
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Mulțumit-ai Domnului că te-a întărit în încercările tale, iar acum ne întărești și pe noi a răbda ispitele ca să ne agonisim plata mântuirii.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
 
 
 
Porțile Raiului ți s-au deschis ție, viteazule ostaș al lui Hristos, care te rogi să ni se deschidă și nouă mai înainte de moarte porțile pocăinței.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Roagă-Te Fiului Tău Preacurată, ca să mă arate pe mine neosândit la judecata Sa.
Cântarea a VIII-a
,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Milostivitu-te-ai spre cel necăjit și i-ai dăruit șoimul cel pentru țar, iar toți s-au minunat de a ta milostivire.
 
 
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Minunile tale înviază nădejdea în sufletele cele încercate de necazuri, iar noi cu credință alergăm la mijlocirea ta, Sfinte Trifon.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Ca unul ce ai făgădit să ajuți pe cei ce te cinstesc pe tine, nu înceta a ne soli nouă revărsarea milostivirii dumnezeiești.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Deschide-mi mie ușile pocăinței, ca o milostivă, ca să nu fiu eu dat afară din cămara cea de nuntă a Stăpânului Hristos.
Cântarea a IX-a
Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cetele îngerești au săltat, văzându-te pe tine frumos împodobit cu sângele cel mucenicesc și s-au grăbit a-ți deschide porțile Raiului.
Stih: Sfinte Mucenice Trifon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Sănătate dăruiește Sfinte, trupurilor noastre celor împresurate de boli de tot felul.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
 
Pe cei din primejdii îi izbăvește, Sfinte, de toată răutatea, dându-ne nouă în toată vremea rugăciunea cea către tine ca pe o comoară de mângâiere .
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Născut-ai pe Cel mai presus de lume, Care a venit în lume spre a ne scoate pe noi din robia cugetării lumești.
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.
 
Fericit ești, Sfinte Trifon, că prin răbdarea cea de puțină vreme a chinurilor trupești, ți-ai agonisit comoară în cer și te rogi acum cu căldură și pentru sufletele noastre.
Izvor de mângâiere te-ai arătat cetății tale și nouă tuturor mare nădejde în încercările cele ce ne împresoară.
Ca un mare ocrotitor al celor din nevoi te știm pe tine, Sfinte Trifon, cel ce nu încetezi a cerceta cu rugăciunea pe cei covârșiți de multe păcate.
Viață curată dobândind, te-ai făcut plăcut Celor Ce iubește inimile curate și revarsă din destul darul milei Sale.
Roagă-te Domnului să ne dea răspuns bun la judecata Sa, ca să nu fim înghițiți de focul cel veșnic.
Nu înceta a soli pace lumii, stricarea eresurilor și toate cele de folos spre mântuire pentru cei ce te măresc pe tine cu credință.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.
Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...
De neputințele trupești slobozește pe cei ce aleargă la tine, Sfinte Trifon, și ne dă nouă a-ți împleti cu mulțumire, cununi de cântări cerești.
Cu Sfinții Îngeri roagă-te Sfinte, să se păzească poporul bine credincios de toată negura eresurilor vătămătoare de suflet.
Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.
 
 

Niciun comentariu: